vat

Czy wyjazd integracyjny jest kosztem uzyskania przychodu?

Czy wyjazd integracyjny jest kosztem uzyskania przychodu?

Czy integracja firmowa jest kosztem uzyskania przychodu? W niniejszym artykule skupimy się na analizie zasadności uwzględnienia takich wydatków na integrację pracowników, w bilansie przedsiębiorstwa i zbadamy, w jakich sytuacjach wyjazdy integracyjne mogą stanowić koszt podatkowy. Zaprezentujemy również aktualne przepisy prawne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące tej kwestii. Spis treści Kiedy wydatki na wyjazd integracyjny można wrzucić w koszty uzyskania przychodu? Zgodnie z definicją, do kosztów uzyskania przychodów wlicza Czy wyjazd integracyjny jest kosztem uzyskania przychodu?