Eventy wojskowe – manewry militarne dla firm | Projekt Efektywny

Manewry wojskowe

Manewry wojskowe dla firm

Eventy militarne, pikniki wojskowe, imprezy integracyjne w mundurze

MILITARNE IMPREZY INTEGRACYJNE

Wojskowy trening dla grup

MUSZTRA

Pierwsza i najważniejsza część to opanowanie grupy, zdyscyplinowanie jej uczestników, wyjaśnienie zasad całego scenariusza, podział na grupy oraz przydzielenie do konkretnych zadań. Zbudujemy kilka oddziałów, które będą konkurowały między sobą w osiągnięciu konkretnego celu i zdobycia nagród.

Pikniki militarne dla firm

OPERACJA TERENOWA

Na wcześniej przygotowanym terenie rozmieszczamy stanowiska zadaniowe dla drużyn tak, aby każde z nich było idealnie wpasowane do otoczenia i posiadało swobodę ich pokonywania. Drużyny będą musiały się przemieszczać i zaliczać poszczególne obszary, żeby wypaść jak najlepiej w rankingu zespołowym.

Militarny paintball

FINALNE STARCIE

Na końcu zmagań zabezpieczymy i zorganizujemy dla Was bitwę paitball'ową, czyli ostateczne starcie drużyn. Każdy oddział będzie miał szanse zdobyć ekstra punkty i szacunek u reszty uczestników. Niech starcie na karabiny z farbą rostrzygnie, kto jest najlepszym zespołem w ekipie.

Militarne imprezy integracyjne

WOJSKOWY TEAM BUILDING

Podczas eventu milinarnego zadbamy o elementy klasycznego team buildingu. Każdy z zespołów będzie działał w podziale na role, oraz zmuszony zostanie przez postaniowe zadania do intensywnej współpracy uczestników. Oprócz komunikacji werbalnej, kontroli czasu, współpracy w osiąganiu celów sprawdzimy także umiejętności koordynacji zespołu, czy też dowodzenia w warunkach bojowych.

Oceń nas!