Szkolenia integracyjne

Szkolenia integracyjne dla firm, szkolenia dla pracowników, szkolenia motywacyjne

SZKOLENIA INTEGRACYJNE DLA FIRM

IntegracyjaEFEKTYWNY ZESPÓŁ: Efektywny zespół to marzenie każdego managera. A praca w takim zespole to inspiracja dla uczestników zespołu oraz całego przedsiębiorstwa. Wszędzie gdzie się nie obrócimy, słyszymy o świetnych wynikach „zespołów”. Mówi się o nich w sporcie, w biznesie, w kulturze a przede wszystkim w polityce. Wszędzie na wielkie sukcesy pracują zespoły marzeń. Czym one tak naprawdę są?

ZESPÓŁ MARZEŃ: Zespół marzeń do grupa wysoko wykwalifikowanych osób, między którymi panują zdrowe relacje, uczestnicy są mocno zintegrowani a cele i role uczestników zespołu zostały jasno określone. Managerowie takich zespołów potrafią motywować swoich ludzi i na bieżąco zarządzać pracami. Przedstawiona sytuacja jest wręcz idealna. Jak ją osiągnąć? Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi są szkolenia integracyjne.

Integracyjne dla grupWYJAZDY INTEGRACYJNE A SZKOLENIA: Większość wyjazdów integracyjnych to połączenie przypadkowych gier, zabaw i różnej formy rozrywek. Wszystkie te elementy jak najbardziej integrują grupy, ale przez swoją przypadkowość nie wzmacniają i nie rozwijają konkretnych obszarów wiedzy u uczestników. To takie puchary z cukierkami o różnych smakach. Zabawa jest świetna, dużo radości i pozytywnych emocji, ale na końcu w ustach zostaje nam kilka smaków. W sytuacji gdy ukierunkujemy swoje działania na konkretny aspekt edukacyjny, np. komunikację. Jesteśmy w stanie zrealizować rozbudowane szkolenie integracyjne, które będzie miało efektywny wpływ na komunikację w całym zespole.

SZKOLENIA INTEGRACYJNE I ICH SPECYFIKA: Szkolenia integracyjne muszą mieć jasno określone cele, poprzedza je również analiza potrzeb, a najlepiej wywiad z uczestnikami takich zajęć. Program szkoleń integracyjnych musi zostać mądrze przemyślany. Powinien zostać skonsultowany z klientem i dopiero po pełnej akceptacji jego przebiegu przekazany do realizacji profesjonalistom. Szkolenia integracyjne prowadzą trenerzy, wyjazdy integracyjne koordynatorzy. Różnica między tymi dwoma rolami jest znacząca. Koordynator dba o ciągłość wyjazdu (agenda wyjazdu), charyzmatyczny trener natomiast pracuje z grupą nad podniesieniem konkretnych kwalifikacji (komunikacja, organizacja czasu pracy, budowa relacji itd.).

PROGRAMY SZKOLEŃ INTEGRACYJNYCH: Programy naszych szkoleń integracyjnych oparte są na bezkonkurencyjnych scenariuszach gier i zabaw team building. Największą zaletą oferowanych szkoleń integracyjnych jest udział w scenariuszach fabularnych, grach szkoleniowych, zabawach integracyjnych. Dzięki takiej formie zajęć zapamiętujemy i uczymy się przeszło o 80% wydajnej, niż przy udziale w zwykłym szkoleniu.

SZKOLENIA INTEGRACYJNE – JAK JE ROBIMY?

    Forma szkoleń integracyjnych, jakie oferujemy opiera się na nauce przez zabawę, przez interakcję, przez praktyczny udział w procesie. Jesteśmy przeciwnością nauczania Integracyja dla firm.jpgteoretycznego, gdzie osoby przez dwa dni miały zadanie słuchać trenera i potakiwać głową. Idea polega na stworzeniu dla uczestników jak najbardziej naturalnego środowiska (np.: fabuła gry kryminalnej), wciągniecie pracowników w ciekawą historię, obsadzenie w niecodziennych rolach (np: zespołu dochodzeniowego). Grupy otrzymują briefy zadaniowe, na których mają jasno określone cele, podczas emocjonującej rozgrywki z zawodowymi aktorami, animatorami, specjalistami ze służb mundurowych , trener wnikliwie obserwuje uczestników. Po zakończonej rozrywce, gdzie wszyscy pełni emocji aż palą się do wymiany doświadczeń, wkracza po raz kolejny szkoleniowiec. Szkolenie integracyjne zaczyna nabierać rumieńców. Grupy analizują we własnym zakresie swoje dokonania, wyszukują słabe punkty, wymieniają poglądy, a na końcu dochodzą sami do trafnych wniosków! Oczywiście całość pracy jest odpowiednio moderowana przez trenera. Taka forma szkoleń integracyjnych to prawdziwy skarb dla działów HR, którym zależy na skutecznym integrowaniu zespołów.

     Przykładami najczęściej wybieranych scenariuszy pod szkolenia integracyjne są:

KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Szkolenia z komunikacji

KOMUNIKACJA: Marzeniem każdego menadżera jest dobrze komunikujący się zespół. Prawidłowa komunikacja interpersonalna wpływa pozytywnie na każdy z obszarów działalności organizacji. Nośnikami informacji w procesie komunikacji są słowa (komunikacja werbalna) oraz gesty (komunikacja niewerbalna), dodać można jeszcze teksty, obrazy i dźwięki. Wszystkie z wymienionych elementów muszą spełniać swoją rolę, czyli trafiać z właściwym przekazem do odbiorcy. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy unikalne szkolenia integracyjne, których fundamentem są oryginalne i wciągające scenariusze fabularne. Takiego szkolenia jeszcze nie mieliście!

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA INTEGRACYJNEGO:

 • Ocena obecnego poziomu komunikacji
 • Nauka zasad efektywnej komunikacji
 • Poznanie technik zadawania pytań
 • Właściwe rozpoznawanie wysyłanych komunikatów
 • Nauka aktywnego słuchania

MOTYWACJA ZESPOŁÓW

MotywacjaMOTYWACJA: Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważny wpływ mają czynniki motywacyjne na zespół. By osiągnąć konkretne cele w określonych warunkach, oprócz wiedzy i umiejętności ważny jest także poziom zaangażowania. W każdej organizacji pracownicy oczekują od swoich kolegów, by ich poziom motywacji był na najwyższym poziomie. By tak się stało, niezbędne jest określenie profilu motywacyjnego dla danej osoby czy też grupy osób, dobranie czynników motywacyjnych i wdrożenie ich w codzienny tryb pracy. Szkolenia integracyjne, jakie Państwu oferujemy, pomagają zrozumieć proces motywacji, dobrać odpowiednie czynniki oraz wdrożyć systemy motywacyjne, by Państwa praca była bardziej efektywna.   

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA INTEGRACYJNEGO:

 • Określenie profilu motywacyjnego
 • Poznanie czynników motywacyjnych
 • Zbudowanie lojalności do firmy
 • Zmotywowanie zespołu pracowników
 • Wyzwolenie motywacji w okresie zmian
 • Motywacja do osiągania celów

TEAM BUILDING

Team buildingTEAM BUILDING: XXI wiek to era pracy w zespołach, pracujemy w nich w każdej niemal branży, a wysoki poziom zrozumienia i zdrowych relacji uskrzydla uczestników do osiągania założonych celów. To właśnie zdrowe i przejrzyste relacje w zespołach są fundamentem skutecznych działań. Naukowo udowodnione jest, że wyniki osiągane przez zintegrowane zespoły osiągają ponad 30% lepsze wyniki od reszty. Jeśli Wasz zespół dopiero się tworzy lub powstaje z połączenia kilku innych grup pracowniczych, jeśli czujecie, że w zespole jest konflikt, który rzutuje na jego efektywność, to przyszedł czas, by zastosować metody z oferowanych szkoleń integracyjnych. Wciągniemy Wasz zespół w pasjonującą grę, zintegrujemy uczestników i pomożemy osiągnąć cele.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA INTEGRACYJNEGO:

 • Zintegrowanie nowych zespołów
 • Określenie jasnych kompetencji i ról
 • Zażegnanie konfliktów zespołowych
 • Synergia działania w zespole
 • Nawiązanie zdrowych relacji
 • Poprawa atmosfery w pracy

SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE

Sprzedaż i negocjacjeSPRZEDAŻ I NEGOCJACJE: Rolą nadrzędną każdego przedsiębiorstwa jest generowanie zysku, dzięki temu możemy rozwijać biznes, a tym samym nasze kompetencje. Zysk bierze się ze sprzedaży, a sprzedaż to sztuka budowania relacji z klientem, sztuka negocjacji oraz zamykania transakcji. W dzisiejszych czasach odchodzi się od perswazyjnej i agresywnej sprzedaży, koncentrując swoje wysiłki na zawieraniu długoterminowych relacji z potencjalnymi i obecnymi klientami. Właśnie dlatego tak ważne są szkolenia integracyjne z zakresu kontaktów handlowych z odbiorcami oferowanych usług. Proponujemy Państwu niecodzienną podróż do świata sprzedaży, gdzie każdy w praktyce będzie mógł podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć osiągane wyniki.  

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA INTEGRACYJNEGO:

 • Metody analizy potrzeb klientów 
 • Nauka budowania relacji z klientem
 • Poznanie skutecznych technik sprzedaży
 • Podstawy negocjacji sprzedażowych
 • Zamykanie transakcji handlowych
 • Praca ze stresem w sprzedaży

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

Czas pracyORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU: Organizacja pracy zespołu spędza sen z powiek wielu menadżerom. Koordynacja prac zespołu, zarządzanie czasem,  właściwa priorytetyzacja zadań, delegowanie obowiązków. To tylko kilka obszarów pracy, jakie powinny zostać dobrze przemyślane i skutecznie wdrożone w dane stanowisko pracy. Organizacja pracy może stać się wielkim wsparciem w procesach zawodowych, ale może także uniemożliwić osiąganie celów zakładanych w zespołach. Umiejętne planowanie pracy w czasie daje gwarancje wykonania swoich obowiązków zgodnie z oczekiwaniami przełożonych. Nasze szkolenia integracyjne dostarczają Państwu wielu zadań praktycznych, dzięki którym usprawnicie organizację pracy.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA INTEGRACYJNEGO:

 • Nauka planowania pracy
 • Zwiększenie koncentracji
 • Nauka zarządzania czasem
 • Zarządzanie kilkoma projektami
 • Wzmocnienie samodyscypliny
 • Podniesienie produktywności

STRES JAKO PRZYJACIEL

PrzyjacielSTRES JAKO PRZYJACIEL: Stres towarzyszy wszystkim w życiu prywatnym oraz w pracy. Nie jesteśmy w stanie zupełnie wyzbyć się stresu, ale jesteśmy w stanie nauczyć się go kontrolować i wykorzystywać do własnych potrzeb. Techniki oraz praktyczne metody, jakie poznają uczestnicy szkolenia, dają realne możliwości kontroli nad stresem. Czy stres może stać się naszym przyjacielem? Oczywiście, że tak, ale najpierw trzeba zrozumieć, jak powstaje i poprzez serię praktycznych zajęć określić jego determinanty. Wtedy sami dochodzimy do zaskakujących wniosków. Możemy nie tylko kontrolować stres, ale także wykorzystywać go jako czynnik mobilizujący. Niech stres stanie się naszym sprzymierzeńcem i pomoże odnieść sukces.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA INTEGRACYJNEGO:

 • Zrozumienie jak powstaje stres
 • Poznanie metod kontroli stresu
 • Nauka pracy w stresogennych warunkach
 • Wykorzystanie siły stresu do osiągania celów 
 • Poznanie nawyków niwelujących stres 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Zarządzanie zmianąZARZĄDZANIE ZMIANĄ: By podmioty mogły rozwijać swój potencjał i generować zyski,  zespoły muszą działać w elastyczny sposób, tj. być gotowe na bieżące, zmieniające się warunki rynkowe. Wprowadzanie zmian z zakresu polityki sprzedaży, marketingu, administracji itp. ma na celu rozwijanie przedsiębiorstw i umożliwienie im pracę w zmieniających się warunkach. Zmiana natomiast jest często zjawiskiem niepożądanym. Zespoły bardzo często przyzwyczajają się do dotychczasowych reguł, wypracowanych narzędzi, liderów i nie reagują dobrze na zmiany tj. nie chcą się z nimi utożsamiać, nie widzą w zmianach żadnych korzyści. Jak sobie poradzić z taką sytuacją? Jak każdy obszar nowej wiedzy wdrażanej do przedsiębiorstwa, tak i zmiana musi zostać umiejętnie przepracowana, by wszyscy jej oponenci dokładnie zrozumieli, dlaczego jest konieczna do implementacji.  

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA INTEGRACYJNEGO:

 • Poznanie metod i sposób wdrażania zmian
 • Komunikacja z zespołem w okresie zmiany
 • Pożądane skutki implementacji zmian
 • Monitorowanie postępów wprowadzonych zmian
 • Dobra i zła zmiana – skutki
Zostaw swój nr telefonu,
Oddzwonimy do kilku minut.
Dziękujęmy, przyjęto zgłoszenie.
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
Zamknij Zamów rozmowę