Gry na szkolenia

Zabawy szkoleniowe, gry szkoleniowe, gry biznesowe, gry menedżerskie

GRY NA SZKOLENIA - ZABAWY SZKOLENIOWE

    Nowatorskie programy gier i zabawach szkoleniowych z elementami grywalizacji - oto propozycja, którą kierujemy do świadomych i nastawionych na nieustanny rozwój klientów. Nasze gry, warsztaty i zabawy szkoleniowe są konstruowane przy współpracy z uznanymi psychologami i trenerami, naszą ambicją jest maksymalna efektywność, realna zmiana.

 Uważamy, że tradycyjna formuła szkoleń firmowych przestała już wystarczaćGrywalizacja
współczesnemu biznesowi. Tradycyjne szkolenia biznesowe to przede wszystkim zdecydowana przewaga teorii nad praktyką, brak możliwości natychmiastowego zastosowania zdobytej wiedzy w środowisku pracy. Oczywiście nie można tego rodzaju szkoleniom odmówić zalet, ale doświadczenia przedsiębiorców pokazują, że rośnie zapotrzebowanie na nowe formuły programów szkoleniowych dla firm, angażujących pracowników w dużo większym stopniu niż dotychczas. Słowem-kluczem są tutaj gry i zabawy szkoleniowe, będące obecnie jednym z najciekawszych trendów na rynku eventowym. Zwane dalej grywalizacją. 

   Czym jest grywalizacja? Najprostsza i najbardziej pojemna definicja tego terminu to ''wykorzystanie mechanizmów znanych z gier do zmiany zachowań ludzi poza kontekstem gry''. Dzięki grywalizacji w szkoleniach firmowych zdobywamy wiedzę, uczymy się zachowań,  budujemy relacje z innymi ludźmi - wszystko to poprzez konkretne działanie, mądrą zabawę pełną autentycznych wyzwań i pożytecznych emocji. Prześledzimy teraz najważniejsze elementy realnej zmiany, którą wnosi w życie firmy grywalizacja spod znaku Projektu Efektywnego.

GRY KOMUNIKACYJNE

Korzyści:

 • usprawnienie komunikacji wewnątrz zespołu,
 • usprawnienie komunikacji między zespołami,
 • wypracowanie efektywnych strategii komunikacyjnych,
 • dobór odpowiednich narzędzi rozwoju relacji.

   Komunikacja to jeden z filarów sukcesu - zarówno w życiu, jak i w biznesie. Istnieją dziesiątki definicji dobrej komunikacji, ale w kontekście grywalizacji szczególnie warto wyróżnić empatię, akceptację i autentyczność, które według specjalistów stanowią o jakości komunikacyjnego flow, harmonijnych relacji w każdym firmowym zespole.

   Jak usprawniamy komunikację za pomocą gier na szkoleniach? Stawiając pracowników Gry szkoleniowefirmy w sytuacjach, które przypominają swoim charakterem - często w sposób symboliczny - sytuacje rozgrywające się w środowisku pracy. Jako propozycję tego typu rozwiązań można przedstawić szkolenia firmowe, oparte o nasze gry i warsztaty team building, na czele z jednym z najbardziej zaawansowanych programów integracyjno-szkoleniowych w Europie, popularnym ''Sabotażem''.

   Wyobraźcie sobie Państwo spokojne szkolenie firmowe, które przerywa nagły atak terrorystów, porwanie kilku pracowników firmy, którzy stają się zakładnikami i trzeba natychmiast rozpocząć walkę o ich życie. Tak właśnie wygląda ''Sabotaż'' - gra na szkolenie, zaczynająca się od trzęsienia ziemi, po którym napięcie rośnie z każdą sekundą. Uczestnicy muszą podzielić się na grupy i stawić czoła różnorodnym wyzwaniom - m.in. odkryciu przyczyn ataku, próbie przekazania okupu i ostatecznemu szturmowi na kryjówkę organizacji terrorystycznej. Najważniejszym elementem ''Sabotażu'' jest sprawna komunikacja (werbalna i niewerbalna) między zespołami: Gry komunikacyjnetylko ona może posunąć walkę pod presją czasu do przodu, tylko ona może wygasić ewentualne konflikty między pracownikami i zjednoczyć ich wokół wspólnego celu. ''Sabotaż'' jest rewelacyjnym narzędziem do budowania relacji w poszczególnych grupach, jak i w całym zespole zaangażowanym w przeżywanie gry szkoleniowej. Zachęcamy również uczestników szkoleń firmowych do wybrania pogłębionej wersji tego scenariusza, wzbogaconej o podsumowujący warsztat z analizą trenerską, przeprowadzony przez praktyka - certyfikowanego coacha. 

    ZWIĘKSZENIE MOTYWACJI

Korzyści:

 • wdrożenie nowoczesnych procesów motywacyjnych,
 • skuteczna motywacja pracowników i zespołów,
 • zwiększenie świadomości motywacyjnej,
 • wszechstronna inspiracja do progresywnego działania .                         

   Jak mawiał profesor Józef Penc, ''motywacja stanowi proces wyboru", jakiego dokonują ludzie między różnymi zachowaniami i formami aktywności, aby urzeczywistnić cele będące wynikiem cenionych przez nich wartości, a więc tego, co jest godne pożądania i co ma rzeczywistą zdolność do zaspokajania potrzeb i aspiracji''. Słowa profesora można krótko podsumować: bez odpowiedniej motywacji nie mamy szans na osiągnięcie życiowych celów, rozwój i spełnienie. Ta zasada odnosi się do wszystkich – także do pracowników firm i ich pracy. Każdy doświadczony pracodawca zdaje sobie sprawę, że zmotywowany pracownik to dobry pracownik.

Szkolenia

   Procesy motywacyjne w ujęciu praktycznym doskonale oddaje słynna ''Maszyna Goldberga'', to zabawa szkoleniowa i kolejny dowód na istotną rolę grywalizacji w budowie silnego przedsiębiorstwa. ''Maszyna Goldberga'' to inteligentny program integracyjny, na szkolenie firmowe, który zrewolucjonizował swego czasu polski rynek eventowy. Ta klasyka jest wiecznie żywa, zwłaszcza w wykonaniu Projektu Efektywnego. Klienci nadal regularnie proszą nas o przygotowanie elementów niezwykłej maszyny. Obok szeregu innych funkcji, jej budowa pozwala na prawdziwe zwiększenie motywacji.

   Państwa pracownicy podczas gry szkoleniowej przechodzą przez merytoryczny instruktaż, natomiast w kolejnym etapie stają przed zadaniem zaprojektowania i skonstruowanie jak najbardziej skomplikowanego mechanizmu, który umożliwi wykonanie prostej czynności. Wydaje się, że budowa Maszyny Goldberga przerasta możliwości uczestników. Muszą oni jednak odnaleźć w sobie motywację do trudnej pracy koncepcyjnej i konstrukcyjnej. W tym celu prezentujemy im filmy ukazujące udane przykłady budowy maszyny oraz przedstawiamy metody, które pozwalają na systemowe podejście do wyzwania. Motywacja odbywa się w tym przypadku na wielu poziomach, m.in. na poziomie ukierunkowywania wysiłku na cel, wzbudzania energii, selektywności uwagi, zorganizowania reakcji w zintegrowany wzorzec, konsekwentnego kontynuowania czynności oraz pobudzenia emocjonalnego. Pracownicy ruszają do pracy pełni zapału i wiary, gotowi na kreatywne ryzyko, zafascynowani wyzwaniem z gry szkoleniowej. Owocem efektywnej motywacji jest końcowy pokaz działania tytułowej maszyny, którego wynik ukazuje potęgę pozytywnie zaangażowanego wysiłku.

GRY ZESPOŁOWE - GRY TEAM BUILDING

Korzyści:

 • progres w budowie nowego zespołu,
 • zacieśnienie więzi w doświadczonych zespołach,
 • rozwój energetyki i kreatywności zespołów,
 • poprawa systemu podziału zadań w zespole.

   Team building i team working to pojęcie używane w branży eventowej, szczególnie podczas gier i zabaw szkoleniowych. Bardzo często, niewielu ludzi wie jednak, w czym leży jego istota. Budowa efektywnie pracujących zespołów łączy się bowiem z praktyką - konkretnym działaniem, którego tradycyjne szkolenie firmowe nie jest w stanie symulować. Z pomocą znów spieszy gra na szkolenie, umożliwiająca diagnozę ewentualnego problemu i natychmiastową aplikację rozwiązania. Tworzenie zespołu z ludzi, którzy dopiero się poznają, rozwiązywanie kwestii spornych, utrzymanie i progres energetyczny zespołu, rozwiązywanie konfliktów - oto wyzwania, jakie podejmuje metoda efektywnej grywalizacji.

    Idealnym przykładem jest tutaj jeden z hitów Projektu Efektywnego, gra szkoleniowa pod tytułemTeam building ''Kto zabił pokojówkę?'', realistycznie odtwarzająca śledztwo w sprawie hotelowego morderstwa. Uczestnicy zabawy szkoleniowej dzielą się na grupy dochodzeniowe, które muszą drobiazgowo analizować fakty, przesłuchiwać świadków, analizować dowody i poszlaki czy posługiwać się dedukcją. Cel jest jeden - rozpracować i dopaść mordercę. Każdy zespół zostaje poddany presji czasu i musi szybko wypracować odpowiednie strategie działania. Podział na role, wzajemna pomoc podczas wszystkich etapów gry, zarządzanie czasem - liczy się każdy element pracy zespołowej. Śledztwo nie posunie się do przodu, jeżeli grupa nie osiągnie wysokiej jakości współpracy - elementu tak bardzo pożądanego w każdej strukturze firmowej.

POŻYTECZNE EMOCJE

Korzyści:

 • nauka efektywnych kompetencji emocjonalnych,
 • oczyszczenie emocjonalne - funkcja katharsis,
 • wyzwolenie pożytecznych emocji,
 • rozwój świadomości emocjonalnej.

''Emocje są bardzo ważne. Samym intelektem i chłodną kalkulacją nie opowiemy całej prawdy o człowieku, nie zrealizujemy bogactwa jego potencjału''.

                                                                                                       Grażyna Barszczewska                                                   

   Pamiętając o wyżej wymienionych zaletach gier i zabaw szkoleniowych, należy jednocześnie podkreślić rolę emocji, jakie wyzwala w uczestnikach każda zabawa i gra szkoleniowa. Nauka zachowań i kompetencji staje się podczas szkolenia firmowego emocjonalną przygodą, swoistym oczyszczającym doświadczeniem, zwanym również katharsis.

Gry firmoweEmocje wyzwalane przy pomocy grywalizacyjnych szkoleń Projektu Efektywnego to autentyczny, konkretny czynnik, pożytecznie wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. A skoro już mowa o konkretach, nie możemy pominąć koronnego przykładu gry symulacyjno-szkoleniowej, która wzbudza wśród pracowników ogromną dawkę pozytywnej adrenaliny - pełnej hollywoodzkiego rozmachu ''Transakcji mafijnej''. ''Transakcja mafijna'' pozwala Państwa pracownikom na odczuwanie całej palety pożytecznych emocji. Rozbudowana, wciągająca, naszpikowana zwrotami akcji i charyzmatycznymi postaciami fabuła, szereg wyzwań opartych na różnorodnych konfrontacjach z przestępczym światem, obcowanie z żywym człowiekiem oraz atmosfera nieustannej akcji - w ten sposób sięgamy do pokładów energii, które istnieją w każdym człowieku. Trzeba je ''tylko'' wydobyć. Pożyteczne, odpowiednio stymulowane emocje stają się później napędem do kreatywnej, zespołowej pracy podczas zabawy szkoleniowej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Korzyści:

 • diagnoza źródła konfliktu i przełamanie kryzysu,
 • oczyszczenie emocjonalne - funkcja katharsis w konflikcie,
 • wykorzystanie potencjału konfliktu do poprawy relacji,
 • dobór odpowiednich narzędzi rozwiązywania konfliktu.

   Konflikt wewnątrz firmy jest bardzo poważnym problemem, który przy odpowiednim podejściu może zmienić się w szansę na progres. Tak, właśnie w ten sposób należy myśleć o konflikcie. Zdarza się on nawet w najlepszych firmach i nie można się go bać. Jak zatem należy podejść do konfliktu, by pracownicy wyciągnęli z niego odpowiednie wnioski, nauczyli się czegoś o sobie nawzajem i wspólnie rozpoczęli nowy, lepszy etap w firmowych relacjach? Sztuka rozwiązywania konfliktów to sztuka rozumienia ludzkiej wrażliwości w najszerszym znaczeniu tego słowa. Dobry pracodawca lub menadżer potrafi szybko postawić trafną diagnozę dotyczącą źródła konfliktu i rozpocząć natychmiastową pracę - nie tylko nad jego zażegnaniem, ale nad wykorzystaniem jego potencjału. Można jednak również rozwiązać konflikt przedsiębiorstwie firmie za pomocą innej, unikatowej metody - firmowej sztuki teatralnej.

Team building   Teatralne katharsis nastawione na rozwiązanie konfliktu to przede wszystkim bezpośrednie, oczyszczające doświadczenie, w które uczestnicy angażują głowę i serce podczas zabawy szkoleniowej.  Podczas zajęć prowadzonych wybitnych przez reżyserów i aktorów wymagana jest aktywność umysłu, ciała i emocji. Dzięki zaangażowaniu całego ciała, wzrasta świadomość samych siebie i empatia wobec współpracowników. Daje nam to możliwość przeżywania emocji i wyrażania uczuć, których prawdopodobnie nigdy nie doświadczylibyśmy lub nie odważyli się pokazać w codziennym życiu. Konflikt ginie pod naporem potężnej mocy sztuki, stając się punktem wyjścia do budowy nowego przymierza. 

SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE

Korzyści:

 • praktyczna nauka skutecznej sprzedaży i negocjacji,
 • wdrożenie nowoczesnych technik sprzedaży i negocjacji,
 • budowa świadomości sprzedażowej,
 • poprawa systemu podziału zadań w zespole sprzedawców.

   Niemal każda firma potrzebuje skutecznych sprzedawców i negocjatorów, jeżeli oniGry szkoleniowe zawodzą, nawet najlepszy produkt jest skazany na porażkę i każde szkolenie firmowe również. Na rynku ukazuje się mnóstwo poradników i szkoleń sprzedażowych, które przedstawiają multum teoretycznych porad, obiecując rewelacyjne rezultaty. Nie sposób odmówić wiedzy i doświadczenia prowadzącym tego typu szkolenia firmowe, jednak nic nie zastąpi kontaktu z prawdziwym klientem, który w połączeniu ze specjalistyczna analizą pozwoli na efektywne wdrożenie nowoczesnych technik sprzedaży i negocjacji, przetestowanie pewności siebie, entuzjazmu, kreatywności i rzetelności. A także wszystkich innych cech i zachowań, które determinują dobrą sprzedaż. Pytanie brzmi: jak odtworzyć sytuację kontaktu z klientem w warunkach szkolenia? Mamy gotową odpowiedź: grę szkoleniową ''100 patentów na klientów '', podczas której spotkają się Państwo z ekscentrycznymi postaciami granymi przez zawodowych aktorów.

   Przyszedł zatem czas na praktykę, która jak zawsze znacząco różni się od teorii. Znajdą się Państw na sprzedażowym polu walki, a sytuacja będzie zmieniała się jak w kalejdoskopie. Kontakty interpersonalne z wyjątkowo ''trudnymi'' ludźmi będą treścią gry, szkoleniowej którą dla Was przygotowaliśmy. Przetestujemy Wasze umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne - zarówno indywidualne, jak i kolektywne. Tak wygląda kontakt z klientem z krwi i kości – liczy się ''tu i teraz'', nie ma miejsca na ucieczkę, trzeba pokazać swoje umiejętności w starciu z najeżoną wyzwaniami rzeczywistością.

GRY NA SZKOLENIA - NOWY WYMIAR ROZWOJU

Gry menedzerskie   Gwarantujemy, że nasze gry i zabawy szkoleniowe z elementami grywalizacji podczas szkoleń firmowych wypracują konkretne efekty, stymulując rozwój wymienionych płaszczyzn w szkolących się zespołach. Każda nasza inicjatywa warsztatowa jest ''szyta na miarę'' dzięki pracy przygotowawczej sztabu specjalistów, w stałym kontakcie z klientem. Nic nie dzieje się w Projekcie Efektywnym przez przypadek! Nasze gry i zabawy szkoleniowe konstruujemy tak, by były początkiem zmiany dla każdego z uczestników, rzeczywistą korzyścią. Najlepiej o tym świadczą referencje naszych klientów. Zatem chwała grom i zabawom szkoleniowym

 

Zostaw swój nr telefonu,
Oddzwonimy do kilku minut.
Dziękujęmy, przyjęto zgłoszenie.
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
Zamknij Zamów rozmowę