Gry i zabawy motywacyjne

Motywacja zespołu, szkolenia motywacyjne, ćwiczenia motywacyjne

CO TO JEST MOTYWACJA? 

Gry motywacyjneCO TO JEST MOTYWACJA? Można by jednoznacznie rzecz, że jest to nic innego jak gotowość do podjęcia określonego działania. Czyli taki stan człowieka, która umożliwia mu osiągnięcie określonego celu. Jeśli chcemy wykonać daną czynność musimy w sobie posiadać chęć zrobienia czegoś, energię która zmobilizuje nasze myśli i cały organizm to zrealizowania zamierzonej czynności. Stan gotowości psychofizycznej napędzany jest właśnie taką siłą wewnętrzną, zwaną inaczej motywacją. Co istotne to, motywacja może stymulować nas do osiągnięcia zamierzonych celów, ale też może umożliwić nam uniknięcie zagrożeń. Motywacja jest jednym z najistotniejszych procesów dla każdego z pracowników.

MOTYWACJA ZESPOŁU PRACOWNIKÓW

MOTYWACJA PRACOWNIKÓW: Każda organizacja, której rolą jest działalność komercyjna składa się z zespołu/ów pracowników. Drużyny pracownicze składają się natomiast z członków. Jeśli w podmiocie panuje zdrowa sytuacja tj. pracownicy chętnie wykonują swoje obowiązki, w zespołach stawiane są ambitne cele, które są realizowane na czas, oznacza to, że zespół jest odpowiednio zmotywowany. Natomiast gdy są problemy np.: przychodzeniem do pracy na czas, wykonywaniem poleceń przełożonych, angażowaniem się w założone cele zespołu, mamy do czynienia z zaburzeniem procesów motywacyjnych, lub ich zupełnym brakiem. Oczywiście najlepszą sytuacją jest pierwsza opcja. Gdzie każdy z pracowników przychodzi do pracy z poczuciem wykonania obowiązku i wykonuje swoje zdania z energią i zaangażowaniem. Jak taki stan uzyskać? Jak wyzwolić w pracownikach procesy motywacyjne?

TRZY POZIOMY MOTYWACJI

TRZY POZIOMY MOTYWACJI: Motywować można na kilku poziomach, a dokładniej na trzech różnych obszarach:

PRZYMUS: Ten poziom nierozerwanie łączy się z karą. Motywacja przez przymus to nic Motywacjainnego, jak poddawanie pracownika naciskom i grożenie mu karami za niewykonanie określonego zadania. Pracownik motywowany w ten sposób nie jest w stanie kreatywnie podejść do swoich zadań. Jego zaangażowanie w realizację zadań jest podyktowane strachem przed negatywnymi konsekwencjami. Bardzo często w takiej sytuacji dochodzi do konfliktów wywołanych złymi emocjami. Najprostszym przykładem motywacji przez przymus są kary finansowe za niewywiązanie się ze zobowiązań.

ZACHĘTA: Obszar motywacji oparty na systemie nagród. Pracownikowi obiecuje się, że za zrealizowanie swoich zadań otrzyma określoną nagrodę. Takimi nagrodami najczęściej jest premia, prowizja czy też obiecany awans, większy zakres kompetencji. Motywacja przez zachętę to także możliwość otrzymania auta służbowego, czy też nowoczesnego sprzętu do pracy.

PERSWAZJA: Na poziomie perswazyjnym odwołujemy się do technik i narzędzi, dzięki którym motywację można wzbudzać w pracownikach, ale w taki sposób, by motywacja wyszła od nich samych. Nie po przez narzucanie, zmuszanie do działania czy też obiecywanie nagród, lecz po przez szkolenia, kursy, profesjonalny coaching, czy też jasny system oceń pracowniczych. W tym obszarze pracujemy nad motywacją wewnętrzną, pobudzamy pracownika w taki sposób, by sam wyzwolił w sobie procesy motywacyjne.

GRY I ZABAWY MOTYWACYJNE

GRY I ZABAWY MOTYWACYJNE: By rozpocząć przygodę z procesami motywacyjnymi Zajęcia motywacyjnew zespole, warto przyjrzeć się nietypowym narzędziom do oceniania poziomu motywacji, a także budowania świadomości istnienia takiego czynnika w zespole. Jeśli manager zespołu nigdy nie pracował świadomie w celu motywacji „swoich ludzi”, to udział w odpowiednio zaplanowanej grze czy też zabawie motywacyjnej da świetny początek do otwarcia się na ten nowy i jakże cenny obszar wiedzy. Gry i zabawy motywacyjne, jakie proponujemy zespołom pracowniczym mają na celu przede wszystkim określenie obecnego poziomu motywacji w zespołach, zwrócenie uwagi na obszary jakie wymagają poprawy i zaproponowanie szkoleniowych rozwiązań z zakresu motywacji. Rozpocznij motywację zespołu od gier motywacyjnych, czy też zabaw motywujących. Do naszych najciekawszych programów motywacyjnych zaliczyć możemy.

NAJLEPSZE GRY I ZABAWY MOTYWACYJNE 

 

 WARSZTATY FILMOWE

 • Cel: Stworzenie materiału filmowego. 
 • Motywatory: Wierne odegranie roli, wcielanie się w postaci. 
 • Scenariusz: Kamera, akcja, poszło!  

     > Czytaj więcej

 MASZYNA GOLDBERGA

 • Cel: Zbudowanie sprawnej maszyny.  
 • Motywatory: Ciekawość efektu końcowego.
 • Scenariusz: Budujemy wspólnie wielką maszynę. 

  > Czytaj więcej

 W POSZUKIWANIU ŚW. GRAALA

 • Cel: Odnalezienie św. Graala.
 • Motywatory: Ciekawość, zachęta, nagroda.
 • Scenariusz: Grupa śmiałków wyrusza na spotkanie ze słowiańskimi wierzeniami.---  Czytaj więcej

 ODPICUJ WRAKA!

 • Cel: Tuning wraku auta. 
 • Motywatory: Rywalizacja, niecodzienna czynność. 
 • Scenariusz: W podziale na zespoły tworzymy nowe oblicze wraków.

  Czytaj więcej

Zostaw swój nr telefonu,
Oddzwonimy do kilku minut.
Dziękujęmy, przyjęto zgłoszenie.
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
Zamknij Zamów rozmowę