Szkolenia team building – szkolenia biznesowe | Projekt Efektywny

Szkolenia team building

Szkolenia team building dla firm

Szkolenia z zakresu komunikacji, organizacji pracy, zarządzania, współpracy w zespole

SZKOLENIA TEAM BUILDING DLA ZESPOŁÓW

Organizowane przez nas szkolenia team building to skuteczne narzędzia rozwojowe, używane do pracy w zespołach pracowniczych, w każdej z branż. Mając na uwadze dynamiczny rozwój światowych gospodarek i rosnący wpływ zespołów pracowniczych na efektywność przedsiębiorstw, coraz więcej firm sięga po profesjonalne szkolenia team building, których celem jest usprawnianie funkcjonowania zespołów. Podczas realizacji szkoleń team building zwracamy szczególną uwagę na charakterystyczny zestaw umiejętności miękkich w zespołach. Głównym obszarem, nad którym pracujemy podczas naszych szkoleń team buildingowych jest komunikacja. To od poziomu komunikacji zależy sprawne przeprowadzanie większości procesów w zespołach. Realizując nasze warsztaty, pod lupę bierzemy także następujące zagadnienia:

Szkolenia team building

Motywacja – paliwo napędowe każdego z zespołów, obszar bez którego żadna drużyna nie ruszy z miejsca i nie utrzyma się w wyścigu po najwyższe stawki. Określamy motywatory i uczymy podtrzymywać ich wpływ na zespół.

  • Konflikty – zjawisko występujące naturalnie w zespołach pracowniczych, mające negatywny wpływ na ich funkcjonowanie. Uczymy technik unikania i neutralizacji konfliktów w zespołach.

Praca pod presją – to często spotykana sytuacja w zespołach, pracujemy nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem energią oraz umiejętnym delegowaniem zadań, podczas okresów gdzie czas odgrywa kluczową rolę.

Zarządzanie stresem – jak sprawić by stres pojawiający się w zespole działał na jego korzyść? Wystarczy nabyć odpowiednie umiejętności i przyjąć odmienną, niż dotychczas postawę.

Zarządzanie zmianą – w tak dynamicznym świecie, w jakim przyszło działać zespołom pracowniczym zmiana jest nieunikniona, dlatego uczymy wdrażać zmiany i odpowiednio na nie reagować.

Integracja – zespoły pracownicze, w których istnieją zdrowe i bliskie relacje między uczestnikami, to te osiągające najwyższe wyniki. Integrujemy umiejętnie uczestników zespołów, by praca w teamie przebiegała w sposób przyjemny.

Organizacja pracy – jak zorganizować pracę zespołu, by działał efektywnie, nie tracił energii na zbędne czynności, a uczestnicy wiedzieli że ich praca jest dobrze skoordynowana? Na te pytania odpowiemy podczas szkoleń team building.

O team buildingu słów kilka

ANAIZA POTRZEB

Pierwszym etapem przygotowania szkolenia team building jest badanie potrzeb. Elementem niezbędnym do poprowadzenia szkolenia jest wywiad trenera z osobom odpowiedzialną za organizację szkolenia od strony Klienta. Na etapie analizy potrzeb ustalamy główny cel szkolenia i określamy obszary do pracy, jaka ma zostać wykonana podczas szkolenia team building.

Dzięki procesowi rozpoznania oraz analizy potrzeb szkoleniowych możemy:

  • Cele – określić cele szkolenia team building i sposób ich zrealizowania,
  • Potrzeby – zidentyfikować rzeczywiste potrzeby zespołów w zakresie kompetencji interpersonalnych, umiejętności społecznych i menedżerskich,
  • Metodyka – w sposób optymalny dopasować programy gier i zabaw team building oraz treści szkoleń do istniejących potrzeb pracowników,
  • Efektywność – zwiększyć efektywność szkoleń team building,
  • Relacja – nawiązać relację z liderem zespołu, która pomoże nam w dalszym procesie grupowym.

Procedura ta pozwala także określić inne przyczyny istniejących problemów oraz usprawnić sposób funkcjonowania zespołów pracowniczych.

Badania przeprowadzamy metodami ilościowo-jakościowymi, czyli za pomocą standaryzowanych ankiet oraz wywiadów, także przeprowadzanych internetowo, czy też telefonicznie. Na tym etapie możliwe jest także przeprowadzenie badań typu mystery shopping („tajemniczy klient”), dzięki którym możecie Państwo poznać np. faktycznie realizowane przez pracowników standardy obsługi klienta.

 
Litera A - gry team building

INFORMACJE DODATKOWE

  • Czas trwania – standardowy czas pracy 1-2 dni szkoleniowych.
  • Miejsce szkolenia team building – w siedzibie Klienta, w miejscu wybranym przez Klienta na terenie Polski, opcja wyjazdowa – planujemy całość wyjazdu.
  • Grupy – szkoląc korzystamy z metod warsztatowych, dlatego optymalna liczba uczestników to 10-20 osób. Oragnizujemy również szkolenia dla grup o większej liczebności.
  • Metodologia – szkolenia team building prowadzone są w formie aktywizujących warsztatów, tzn. miniwykłady wprowadzające uczestników w dane zagadnienie. Drugą opcją jest praca z zespołem przy użyciu metody coachingowej. Podczas naszych szkoleń integracyjnych pojawiają się:  analiza przypadków, testy indywidualne i grupowe, symulacje zachowań klientów, gry i zabawy integracyjne, gry szkoleniowe, praca z kamerą (na życzenie Klienta). Na życzenie Klienta szkolenie poprzedzone jest pre-testem oraz post-testem, które pokazują wzrost wiedzy uczestników w trakcie szkolenia.
Gry team building

Po cyklu szkoleń przygotowujemy kompleksowy Raport Rozwojowy podsumowujący efekty współpracy i pokazujący kolejne obszary do konsultacji. Raporty rozwojowe wskazują obszary rozwoju zarówno całego zespołu, bądź poszczególnych pracowników.

4.9/5 - (22 votes)