Szkolenia i doradztwo

Oferta

1. Kompleksowe badanie potrzeb szkoleniowych i doradczych

Dzięki procesowi rozpoznania oraz analizy potrzeb szkoleniowych możemy:

 • zidentyfikować rzeczywiste potrzeby pracowników w zakresie kompetencji interpersonalnych, umiejętności społecznych i menedżerskich,
 • w sposób optymalny dopasować programy i treści szkoleń do istniejących potrzeb pracowników,
 • zwiększyć efektywność szkoleń.

Procedura ta pozwala także określić inne przyczyny istniejących problemów oraz usprawnić sposób funkcjonowania firmy.

Badania przeprowadzamy metodami ilościowo-jakościowymi, czyli za pomocą standaryzowanych ankiet oraz wywiadów, także przeprowadzanych internetowo. Na tym etapie możliwe jest także przeprowadzenie badań typu mystery shopping („tajemniczy klient”), dzięki którym możecie Państwo poznać np. faktycznie realizowane przez pracowników standardy obsługi klienta.

2. Profesjonalne przeprowadzenie szkolenia.

TEMAT SZKOLENIA:

Określany jest po przeprowadzeniu multidiagnozy oraz po spotkaniu z Klientem.

Akademia Sprzedaży(AS)

 • techniki sprzedaży,
 • negocjacje handlowe,
 • profesjonalna obsługa klienta,
 • telefoniczna obsługa klienta.

Akademia Managera(AM)

 • rozwój kompetencji kierowniczych motywowanie, kontrolowanie i coaching pracowników,
 • rekrutacja i selekcja personelu jako umiejętność kierownika,
 • zarządzanie czasem i wyznaczanie celów,
 • asertywność i techniki wpływu społecznego,
 • budowanie zespołów roboczych,
 • sztuka rozwiązywania konfliktów,
 • walka ze stresem,
 • kreowanie wizerunku firmy – public relations.

Rozwoj Osobowości Lidera (RL)

 • rozwój efektywności osobistej lidera,
 • coaching indywidualny,
 • doradztwo stylisty,
 • doradztwo indywidualne,
 • wsparcie psychologa.

 

Przedstawione tematy szkoleń są jedynie przykładami - każdorazowo tematykę szkolenia i jego obszary zagadnień dopasowujemy do oczekiwań i faktycznych potrzeb Klienta, aby nasza współpraca przynosiła jak najlepsze rezultaty, a same szkolenia były faktycznie rentowną inwestycją.

CZAS TRWANIA:

Standardowy czas trwania szkolenia: 1-2 dni

MIEJSCE SZKOLENIA:

W siedzibie Klienta, w miejscu wybranym przez Klienta na terenie Polski, opcja wyjazdowa - planujemy całości wyjazdu.

GRUPY:

Szkoląc korzystamy z metod warsztatowych, dlatego optymalna liczba uczestników to 10-15 osób. Oragnizujemy również szkolenia dla grup o większej liczebności.

METODOLOGIA:

Szkolenia prowadzone są w formie aktywizujących warsztatów, tzn. miniwykłady wprowadzające uczestników w dane zagadnienie, analiza przypadków, testy indywidualne i grupowe, symulacje zachowań klientów, praca z kamerą (na życzenie Klienta). Na życzenie Klienta szkolenie poprzedzone jest pre-testem oraz post-testem, które pokazują wzrost wiedzy uczestników w trakcie szkolenia.

3. Raporty rozwojowe.

Po cyklu szkoleń przygotowujemy kompleksowy Raport Rozwojowy podsumowujący efekty współpracy i pokazujący kolejne obszary do konsultacji.

Raporty rozwojowe wskazują obszary rozwoju zarówno całej firmy, jej działów bądź poszczególnych pracowników.

DODATKOWO W CENIE KAŻDEGO Z REALIZOWANYCH PROJEKTÓW:
 • Suplement podsumowujący całość imprezy - dokument traktujący o wynikach szkolenia a także zajęć incentive.
 • Album fotografii - niezapomniana pamiątka z imprezy firmowej, szkolenia czy konferencji.
 • Wpis na listę stałych klientów dający możliwość realizacji kolejnego zlecenia z jednym z procentowych rabatów na całość wydarzenia.

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy do dyspozycji:

Organizacja imprez integracyjnych, wyjazdy integracyjne, team building, wycieczki dla firmKONTAKT DO NAS!Organizacja imprez integracyjnych, wyjazdy integracyjne, team building, wycieczki dla firm.

Organizacja imprez integracyjnych, team building, wyjazdy integracyjne, wycieczki dla firm, gry integracyjne, imprezy tematyczne.

Zostaw swój nr telefonu,
Oddzwonimy do kilku minut.
Dziękujęmy, przyjęto zgłoszenie.
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
Zamknij Zamów rozmowę