BLOG - Projekt Efektywny

bądź z nami na bieżąco

Co to jest team building, budowanie zespołu ćwiczenia, praca w zespole.

-

PRACA W ZESPOLE, CZYLI CZYM SĄ ZESPOŁY I JAKA JEST ICH ROLA:

                Zanim wyjaśnię, czym jest team building i jak można uruchomić ten proces skupię się na określeniu, czym jest zespół pracowniczy. To grupa osób (tj. trzy lub więcej), posiadająca wspólny cel oraz zarządzana przez lidera. Członkowie zespołu dzielą się na specjalizacje, a ich rolą jest efektywne wykorzystanie obszaru współpracy między członkami, do synergicznych rezultatów działań. Czyli budując zespół (team building), tworzymy tym samym (przynajmniej w zamiarze), sprawnie funkcjonujący organizm, który ma na celu uzyskanie lepszych efektów pracy w grupie, niż poszczególni członkowie zespołu z osobna. Sens budowania zespołów od dawna ma praktyczne potwierdzenie, w historii przedsiębiorczości. Do podstawowych ról, jakie odgrywają zespoły zaliczyć należy:

 • Efekt synergii: zbudowanie efektywnego zespołu, daje o wiele lepsze rezultaty w osiąganiu celów, niż praca poszczególnych członków zespołu z osobna. Czyli podmioty oparte na zespołach zarabiają więcej.
 • Obiektywizm spojrzenia na problemy i wyzwania: grupa to wiele punktów odniesienia, spojrzenie na konkretny problem z wielu perspektyw, więcej pomysłów, większa siła w pokonywaniu problemów.
 • Wysoka kreatywność: mnogość pomysłów, wiele sposobów rozwiązywania problemów, burza mózgów, wiele propozycji, wiele narzędzi.
 • Wąska specjalizacja: każdy z członków zespołu wykonuje obowiązki w 100% zależne Team buildingod jego specjalizacji, taki mechanizm przekłada się na profesjonalne wykorzystanie narzędzi, jakimi jest kapitał ludzki w firmie.
 • Poprawa komunikacji: członkowie zespołów o wiele lepiej wymieniają między sobą informacje niż osoby, które współpracują ze sobą na "odległość".
 • Dzielenie się wiedzą: uczestnicy zespołów szybko się uczą, intensywna wymiana informacji oraz szybki dostęp do fachowych opinii kolegów z zespołu, wpływa pozytywnie na intelektualny rozwój oraz zwiększenie wiedzy.  
 • Wspólna odpowiedzialność: poczucie komitywy, pracy w grupie (team working) w celu osiągnięcia wspólnego celu. W grupach osoby czują się pewniej i odpowiedzialność za sukcesy lub porażki przeżywana jest z korzyścią dla członków. Sukces jest wynikiem pracy całego zespołu, natomiast odpowiedzialność za porażkę spoczywa na każdym ze członków a nie na konkretnych osobach.
 • Wykorzystanie ludzkiego potencjału: często zdarza się tak, że konkretne osoby są świetnie predysponowane do konkretnych zadań, natomiast nie są w stanie skutecznie wykonywać tych zadań poza zespołem. Rozwój pełnego potencjału ich umiejętności lub wiedzy musi być osadzony w spójnej grupie.

IDEALNY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW CECHUJE:

 • Wysoki poziom komunikacji, członkowie dobrze zbudowanego zespołu komunikując się intensywnie, przyspieszając tym samym, osiąganie wspólnego celu.
 • Lider zespołu posiada wszelkie kompetencje do efektywnego zarządzania "swoimi ludźmi", posiada autorytet i jest osobą, której członkowie grupy ufają. Skuteczny lider potrafi wskazywać jasne cele, dzielić obowiązki i motywować. Rozliczać z wykonanej pracy, nagradzać oraz wskazywać błędy i porażki.
 • Określenie klarownych celów: W pracy każdego z zespołów jest jednym z najważniejszych elementów. Każdy zespół musi mieć cel, do którego będzie dążył.
 • Specjalizacja członków zespołu: Czyli właściwy podział ról w drużynie. Wykorzystujemy najlepszy zestaw cech i zdolności u każdej z osób, usprawniając tym samym funkcjonowanie zespołu oraz osiąganie celów.Metody integracyjne
 • Wysokie kwalifikacje: U członków zespołu, to jeden z podstawowych warunków osiągania wspólnych celów. Osoby wysoko wykwalifikowane osiągają w zespołach niesamowite wyniki.
 • Kreatywność: W każdym z zespołów, bardzo pożądanymi osobami są "kreatywni", czyli członkowie grup, cechujący się wyjątkowo wysokim poziomem wyobraźni, pomysłowością, obiektywnym spojrzeniem na problemy.
 • Nastawienie na osiąganie celów: Idealnie zbudowany zespół składa się z osób, nastawionych na osiąganie celów. Każdy z uczestników zespołu musi być świadom celu i dążyć do jego realizacji.
 • Budowanie nowej wartości: Poczucie budowania, tworzenia, kreowania nowych produktów, usług, rozwiązań technologicznych, procesów to cecha rozwojowego zespołu, rządnego nowych wyzwań, idącego naprzód. 

PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W ZESPOŁACH PRACOWNICZYCH:

 • Młody wiek zespołu, członkowie nie znają się nawzajem, nie mają do siebie zaufania, nie wiedzą, na co mogą liczyć podczas współpracy, lider poznaje zachowania członków, analizuje ich pierwsze poczynania.
 • Wypalenie się zespołu, sytuacja odwrotna do poprzedniej, zespół w określonym składzie pracuje ze sobą zbyt długo, członkowie męczą się swoją obecnością, brakuje nowych bodźców do rozwoju.
 • Złe zarządzanie, czyli zły lider, osoba zarządzająca nie potrafi określać celów, zlecać zadań, motywować, wpływać na rozwój.
 • Niski poziom integracji członków zespołów, osoby mają niski poziom zaufania do siebie, zespół jest słabo zintegrowany, nie zostały przełamane bariery poznawcze.Budowanie zespołu
 • Konflikty w zespole, zwalczające się osoby, konkurowanie o uznanie lidera, brak sympatii, zazdrość lub inne.
 • Niski poziom motywacji, zespół nie czuje się dobrze w swojej roli, niejasno określone cele, duch zespołu (team spilit), jest niezauważalny, lider nie potrafi zmotywować członków zespołu, cele wydają się nierealne itp.
 • Brak konkretnych celów, działanie w oparciu o nieokreślone cele, niejasne targetowanie, działanie dla samego działania.
 • Zły podział ról, niewłaściwe określenie zakresu obowiązków, przenikające się kompetencje wielu osób, brak jasno wytyczonych obszarów działania dla konkretnych członków zespołu.
 • Nowe osoby w zespole, do zgranej już grupy dołączają nowi specjaliści, pojawia się problem ze znalezieniem dla nich obszaru do swobodnego działania.
 • Awans członka zespołu, degradacja, to ruchy z zakresu przydzielania osobom nowych ról, problemy pojawiają się głównie w obszarze akceptacji danej osoby w nowej roli, przez dotychczasowy zespół.  

CO TO JEST TEAM BUILDING:

                Team building, czyli budowanie zespołu to nic innego jak wszelkie, świadome procesy, mające na celu utworzenie sprawnie funkcjonującego zespołu, z jasno określonymi celami, efektywnym wykorzystaniem członków oraz jasnym podziałem na role. Mechanizmy procesu team building, Team building przykładyzastosować można do istniejących już zespołów, a konkretnie do ich problemów lub też na etapie inicjacji nowych zespołów. Ćwiczenia team building mają także uzasadnione zastosowanie, w momencie wypalenia się zespołów. Można pokusić się śmiało o pojęcie, że team building to ogół narzędzi oraz działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania zespołów, od momentu ich powstania, aż do okresów kryzysowych, czy nawet fazy schyłkowej. Na dzień dzisiejszy team building jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi, usprawniających budowę oraz funkcjonowanie zespołów pracowniczych.

BUDOWANIE EFEKTYWNEGO ZESPOŁU - FUNKCJE TEAM BUILDING:  

 • Budowanie zespołów, proces tworzenia efektywnie działającego zespołu.Ćwiczenia integracyjne
 • Integracja członków zespołów po przez szkolenia, gry i zabawy team building.
 • Usprawnienie zarządzania w zespołach po przez ćwiczenia team building.
 • Procesy team building spełniają funkcję poznawczą. Członkowie zespołów poznają swoje cechy i kompetencje.
 • Organizowane szkolenia team building budują poziom zaufania między członkami zespołów.
 • Zajęcia team building usprawniają procesu komunikacyjne w grupach.
 • Zajęcia integracyjne team building "wyciągają" zespoły pracownicze z kryzysów.
 • Dzięki ćwiczeniom team building, członkowie zespołów zdobywają nowe kwalifikacje.
 • Dobrze zorganizowany event team building, motywuje zespół.
 • I co najważniejsze, team building INTEGRUJE, w najszerszym tego pojęcia znaczeniu, wspólne ćwiczenia, gry, zabawy sprawiają, że w grupach zachodzą procesy integracyjne.

TEAM BUILDING PRZYKŁADY I ZASTOSOWANIE:  

Praca w zespole                Proces team building musi mieć swoje zastosowanie w danym aspekcie funkcjonowania zespołu. Nie może być luźno oderwany od problemu, funkcji i celu, jaki ma osiągnąć. Postaram się przytoczyć kilka praktycznych przykładów w oparciu o nasze scenariusze gier i zabaw, w jaki sposób team building może zostać skutecznie zaimplementowany oraz osiągać zamierzone cele.

                Żeby każdy z Was mógł lepiej zrozumieć proces, jakim jest team building, najpierw przedstawię krótki schemat:

PROBLEM W ZESPOLE

NARZĘDZIE TEAM BUILDING

REZULTAT

NISKI POZIOM INTEGRACJI

GRA PT: SZTUKA TEATRALNA

INTEGRACJA GRUPY

                     A teraz posłużę się przykładami opartymi na naszych scenariuszach:

SCENARIUSZ:

PROBLEM W GRUPIE

TEAM BUILDING

REZULTAT

Gra psychologiczna

Członkowie grupy nie znają się zbyt dobrze.

Uczestnictwo w grze pozwala na budowanie nowych relacji między uczestnikami.

Uczestnicy scenariusza lepiej się poznali, nawiązali pierwsze relacje.

Osada - gra

Słabe zorientowanie na cele w zespole.

Praca przy wspólnym przedsięwzięciu gdzie każdy z zespołów, odpowiada za określoną część pracy.

Większa świadomość kolektywu w dążeniu do wspólnego celu.

Sztuka teatralna

Konflikt między uczestnikami w grupie.

Celowa obsada ról dla osób skonfliktowanych. Uwolnienie złych emocji i zastąpienie dobrymi.

Rozładowanie złych emocji. Nowe relacje między skłóconymi osobami.

Forteca

Nowy zespół.

Wspólna praca przy pierwszym grupowym zadaniu, podział na role, wspólny cel.

Zapoznanie się, nowe relacje.

Kto zabił pokojówkę

Nowy lider w grupie.

Efektywne zarządzanie zespołem w celu osiągnięcia zaplanowanego celu.

Akceptacja lidera w grupie.

TEAM BUILDING: KREACJA, POKONYWANIE PROBLEMÓW, ROZWÓJ.

                Team building nieocenione narzędzie wpływu na budowanie i ulepszanie zespołów. Sukces gier, zabaw, ćwiczeń czy też profesjonalnych szkoleń team building polega na niesamowitej elastyczności narzędzia, w podejściu do konkretnych zadań, jakie ma spełniać. Kreatywni team buildingowcy zaradzą na niejeden problem w Waszej firmie, a ciekawy scenariusz czy też fabuła nie pozwoli nudzić się podczas procesu "uleczania" zespołu Waszych marzeń. Jeśli jeszcze nie korzystaliście z tego rodzaju usług to czas najwyższy wysłać do nas swoje zapytanie i podzielić się problemami, jakie trzeba szybko rozwiązać.

Masz pytania, komentuj!

Chcesz zlecić organizację fachowcom zapraszam do kontaktu!

Do zobaczenia na naszym BLOGU!

Emil Fistaszek ;)

Zostaw swój nr telefonu,
Oddzwonimy do kilku minut.
Dziękujęmy, przyjęto zgłoszenie.
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
Zamknij Zamów rozmowę