Sabotaż – gra team building | Projekt Efektywny

Sabotaż - gra team building
Bestseller team building

Sabotaż

Zespołowa gra team building, symulacja filmu akcji na żywo

Sabotaż to prestiżowa, precy­zyjnie skonstruowana gra symulacyjna o niezwykłym rozmachu, która na długo pozostawia w uczestnikach wspomnienia i poczucie przeżycia niesamowitej przygody. Jak powinniśmy się zachować się w sytuacji zagrożenia życia? Nasz scenariusz rozpoczynamy właśnie od odpowiedzi na takie pytania. Negocjator policyjny na początku szkolenia zaznajamia uczestników ze sposobami właściwej reakcji w sytuacji zagrożenia. Prawdziwe historie i policyjne umundurowanie pozwalają zbudować autorytet osoby prowadzącej i zaszczepić w obecnych schemat postepowania z terrorystami. Negocjator, będąc mistrzem w swoim fachu, zapoznaje grupę z werbalnymi i niewerbalnymi sposobami komunikacji. Gdy czujność wszystkich zostaje uśpiona, na salę wpadają uzbrojeni terroryści, przejmując kontrolę nad salą, pacyfikując policjanta i dokonując uprowadzenia. Od tego momentu wszystko dzieje się już bardzo szybko, a dodatkową presję wywiera upływający czas do wybuchu bomby. Negocjator swoim doświadczeniem prowadzi grupę do sprawnej akcji uratowania porwanych i pokonania napastników. Aby wykonać zadania główne, uczestnicy w mini zespołach muszą dokonać rekonesansu okolicy, zdobyć środki do cichej neutralizacji terrorystów i rozbroić ładunek wybuchowy. Jak zachowają się uczestnicy podczas ataku? Czy będą umieli szybko przejść szkolenie komandosów i rozpracować całą komórkę terrorystyczną? Na te pytania odpowiedź poznamy na zakończenie naszego Sabotażu!

ATRAKCJE SCENARIUSZA

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

4.9/5 - (38 votes)