BLOG - Projekt Efektywny

bądź z nami na bieżąco

Impreza integracyjna, podatek dochodowy, podatek VAT, PIT.

-

IMPREZY INTEGRACYJNE, PODATKI PIT, VAT - ASPEKTY PODATKOWE.

                Dzisiaj poruszę bardzo ważny temat, który od wielu lat wraca do organizatorów imprez jak bumerang, a wyroki poszczególnych instytucji sądowych sprzecznie orzekają i nie ułatwiają nam zrozumienia zagadnienia, jaki poniżej opiszę. Jako że od kilku ładnych lat, jestem ściśle związany z branżą MICE, zawsze interesowało mnie, w jaki sposób i kiedy, polskie prawo, będzie w stanie zapewnić nam komfort działalności i klarowne przepisy dotyczące rozliczania imprez integracyjnych, szkoleń czy też konferencji. Na taki moment się jeszcze nie doczekaliśmy, nie ma też żadnej odrębnej ustawy o działalności agencji eventowych czy też nawet osobnego rozporządzenia. Pozostaje nam, więc, oprzeć swoje wnioski o bieżące wyroki NSA, TK i podziękować takim instytucjom jak Konfederacja Pracodawców Lewiatan za aktywne "dążenie do prawdy", w celu uzyskania jak najbardziej precyzyjnych informacji o imprezach i podatkach, z nimi związanych. Dodatkowym tematem, jaki będę chciał rozpatrzyć jest kwestia wynajęcia zewnętrznej agencji eventowej w celu zlecenia organizacji wydarzenia, i oczywiście związane z tym aspekty podatkowe.

PODATEK DOCHODOWY OD UDZIAŁU W IMPREZIE INTEGRACYJNEJ.

                Każdy podmiot gospodarczy organizując wyjazd integracyjny, imprezę, szkolenie, konferencje ponosi określone koszty. Zazwyczaj są to jedno, lub kilkudniowe eventy, organizowane w określonym celu. Podczas takich wydarzeń, pracodawca ponosi koszty związane min. z:

 • zakupem miejsc hotelowych,Podatek od udziału w imprezie integracyjnej.jpg
 • zakupem gastronomii,
 • zakupem atrakcji rozrywkowych,
 • wynajmem trenerów na szkolenia,
 • wynajem artystów na występy,
 • transportem,
 • ubezpieczeniami.
 • oraz wieloma innymi.

                Koszty, jakie wymieniłem to tylko zarys podstawowych usług, z jakich korzysta się podczas organizacji wydarzeń. W tym momencie pojawia się nieodpłatne świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika. Czyli uczestnicy imprezy integracyjnej, skorzystać mogą lub muszą z programu, jaki przygotował dla nich pracodawca i ten program posiada jakąś określoną wartość finansową. Problem pojawia się, kiedy urząd skarbowy chciałby naliczyć podatek od tych świadczeń i obciążyć nimi pracownika, twierdząc, że udział w imprezie integracyjnej jest dla pracowników przychodem. Na ratunek firmom organizującym imprezy, szkolenia czy też konferencje przychodzi ostatni wyrok, TK z lipca 2014, który co prawda potwierdził zasadność przepisów o podatku od imprez integracyjnych, ale zarazem JASNO WSKAZAŁ JAK JE STOSOWAĆ. Według TK, aby dane świadczenie podlegało podatkowi to po stronie pracownika musi nastąpić przychód, przychód rozumiany także, jako zmniejszenie kosztów u tego pracownika. Udział w imprezach integracyjnych to specyficzna sytuacja albowiem, "…obiektywne kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego nie jest spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, czy szkoleniowych (...). Nawet jak pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób, bowiem zakładać, że gdyby nie kursokonferencja organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu" - mówi sędzia Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Na fakt, że udział w imprezach integracyjnych nie podlega opodatkowaniu mają także wpływ następujące argumenty:

 • Świadczenie nieodpłatne podczas imprezy integracyjnej dotyczy grupy osób, a nie konkretnej osoby i trudno jest określić dokładny koszt, jaki pracodawca przeznaczył na jedną osobę. Tym bardziej, że część osób może nie zjawić się na imprezie.
 • Pracownik mógł nie chcieć uczestniczyć w takim wydarzeniu, ale został do niego zobowiązany przez pracodawcę. Czyli, gdyby zależało to od niego to nie skorzystałby z tego rodzaju świadczenia. Więc nie można naliczać podatku od takiej zależności.  
 • Pracodawcy organizując imprezy integracyjne, szkolenia, konferencje mają na celu integrowanie, motywowanie, podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników, co ściśle wiąże się z efektywnością ich pracy. Często takie wyjazdy odbywają się poza godzinami pracy, i nie są to atrakcyjne dla pracowników sposoby spędzania wolnego czasu.
 • Pracownicy po przez udział w imprezach integracyjnych nie wzbogacają się finansowo, nie uzyskują korzyści materialnych, nie otrzymują premii, czy też innych środków, jakie można byłoby zaliczyć na poczet ich przychodu.

Żeby pojawił się podatek od konkretnego świadczenia muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • zgoda pracownika na otrzymanie świadczenia,
 • konkretna korzyść w postaci przyrostu aktywów lub zaoszczędzenia wydatków,
 • ewidentny interes pracownika w otrzymaniu świadczenia.

       W sytuacji, gdy pracownik bierze udział w imprezie integracyjnej, szkoleniu, konferencji powyższe trzy elementy nie są brane pod uwagę. Można pokusić się o stwierdzenie, ŻE IMPREZY INTEGRACYJNE NIE URUCHAMIAJĄ PROCEDURY PODATKU DOCHODOWEGO WŚRÓD UCZESTNIKÓW, wskazuje na to więcej faktów w orzeczeniu TK.

        Oczywiście takie świadczenia jak: zakładowy transport autokarowy, karty do SPA, ubezpieczenia inwestycyjne, produkty finansowe itp. będą podlegały podatkowi, ponieważ albo powodują przyrost aktywów albo obniżają bezpośrednio koszty u każdego z pracowników indywidualnie.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU a impreza integracyjna

Organizacja imprez a podatki.jpg                Koszty uzyskania przychodu to wydatki przedsiębiorcy ściśle związane z pomnażaniem majątku firmy, takie jak wynagrodzenia, nagrody, premie, diety, wydatki ponoszone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych u swoich pracowników, samochody, sprzęt komputerowy i itp. Wyszedłem od tego pojęcia, żeby jasno ukazać zależność między kosztami uzyskania przychodu a kosztami niezwiązanymi bezpośrednio z efektywną działalnością firmy.

                Czy organizując imprezę integracyjną, szkolenie, konferencje ponosimy koszty uzyskania przychodu? To pytanie nurtuje wielu księgowych w średnich i dużych firmach. Myślę, że odpowiedzią na to, jest właściwa interpretacja działań o charakterze uzyskującym przychód. Czyli, czy to, że zorganizujemy imprezę integracyjną w jakiś konkretny sposób przyczyni się do osiągania lepszych wyników przez naszą firmę? Czy konferencja, jaką organizujemy będzie miała bezpośrednie przełożenie na zysk w nowym kwartale, półroczu, roku? Czy wyjazd szkoleniowy będzie podnoszeniem kwalifikacji u pracowników a co za tym idzie zwiększy efektywność nasze kadry pracowniczej?  No i dochodzimy do meritum, czyli CELU naszego wydarzenia, bo to właśnie od określenia celu zależy kwalifikacja wydatków i możliwość zaliczenia go w kosztu uzyskania przychodu. Przytoczę kilka przykładów żebyście lepiej zrozumieli, w czym tkwi rozwiązanie problemu:

Przykład 1. Firma X organizuje wycieczkę turystyczną do Skandynawii, ma zamiar zmotywować w ten sposób swoich pracowników i lepiej ich zintegrować do pracy.

Celem jest: integracja, zmotywowanie kadr.  

Efekt: grupa poznała się lepiej, zawiązały się przyjaźnie, ludzie czują się swobodnie w swoim otoczeniu, będzie im się lepiej pracowało.

Kwestia podatku: pomimo, że taki wyjazd może przynieść korzyści konkretnemu zespołowi pracowników trudno określić jego bezpośredni wpływ na wydajniejszy poziom pracy, lepsze efekty a co za tym idzie wyższe zyski czy też większe oszczędności w firmie. Taka sytuacja stwarza zbyt duże pole do interpretacji przepisów prawa i nie jest korzystna dla przedsiębiorcy. Odradzałbym księgowym, zaliczenie takiego wydatku w koszty uzyskania przychodu.

Przykład 2. Firma Y organizuje wyjazd szkoleniowy w góry, podczas wyjazdu dojdzie do spotkania z ważnymi kontrahentami, zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne oraz warsztaty z kolegami z innego oddziału.

Celem jest: przedstawienie nowych rozwiązań, wdrożenie efektywnych procedur w pozyskiwaniu klientów.   

Efekt: grupa przepracowała na wyjeździe określony czas w celu podniesienia swoich kwalifikacji, uczestnicy są w stanie wdrożyć nowy program, ustalono nowe kierunki działań.  

Podatek od imprez.jpgKwestia podatku: w tym przypadku wydatek, jaki poniósł przedsiębiorca jest jak najbardziej kosztem uzyskania przychodu. Koszty, jakie pochłonął wyjazd były ściśle związane z umocnieniem firmy na runku, usprawnieniem systemu sprzedaży, podniesieniem kwalifikacji zawodowych wśród uczestników.  

                Mam nadzieję, że przykłady, jakie podałem są jasne i zrozumiałe a kwestię kosztów uzyskania przychodów podczas organizacji wydarzeń firmowych przedstawiłem w czytelny sposób.

CZY WARTO ZLECAĆ ORGANIZACJĘ IMPREZ AGENCJOM EVENTOWYM?

                Jako osoba reprezentująca agencję eventową oraz biuro podróży dla grup, moja wypowiedź może być odebrana nieobiektywnie. Nie chcę także nikogo nakłaniać do skorzystania z naszych usług, skupię się bardziej na aspekcie podatkowym w przypadku organizacji imprez bezpośrednio przez konkretny podmiot lub z wykorzystaniem agencji eventowej. Rozpatrzę dwa przypadki i nawiążę w nich do kwestii podatkowych:

1. PRZYKŁAD:

 • Firma podjęła się organizacji wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla swoich pracowników.
 • Koszt imprezy: około 50.000zł brutto.
 • Usługi z jakich skorzystała firma:

Wynajem hotelu z gastronomią: koszt 30.000zł brutto (niemożliwe odliczenie VAT).

Wynajem firmy szkoleniowej/trenera: 7.380zł brutto w tym VAT 23% - do odliczenia 1.380zł

Wynajem autokaru: 4.320zł brutto w tym VAT 8% - do odliczenia 320zł.

Wynajem atrakcji: 8.300zł brutto w tym VAT 23% - (niemożliwe odliczenie VAT - atrakcje nie są związane z podnoszeniem kwalifikacji u pracowników).

Razem możliwe odliczenie podatku VAT: 1700zł.

Koszty uzyskania przychodu: 30.000zł, 7380zł, 4.320zł = 41.700zł.

Firma otrzymała 4 faktury od 4 różnych kontrahentów.

Pracownicy firmy poświęcili swój cenny czas na przygotowanie wyjazdu i jego realizację.

2. PRZYKŁAD:

 • Firma zleciła organizację wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla swoich pracowników agencji eventowej.  
 • Koszt imprezy: około 50.000zł brutto.
 • Usługi z jakich skorzystała:

Wynajem hotelu z gastronomią.

Wynajem firmy szkoleniowej/trenera.

Wynajem autokaru.

Wynajem atrakcji.

Razem możliwe odliczenie podatku VAT: 9.349zł.

Koszty uzyskania przychodu: 40.650zł.  

Firma otrzymała jedną fakturę na kwotę: 50.000zł brutto od agencji eventowej.

Pracownicy nie odrywając się od swoich zadań wybrali najlepszą z przesłanych ofert.

Podatek VAT a imprezy integracyjne.jpg      I teraz powiesz hola, hola! Ale dlaczego zakładasz, że koszt obu przypadków będzie taki sam, gdzie jest zarobek agencji? Organizacja na pewno kosztuje dodatkowe pieniądze i dlaczego ich nie ująłeś? I tu Cię zaskoczę, zarobek agencji ująłem je już w kalkulacji! A wiesz, w jaki sposób? Bo profesjonalna agencja eventowa zajmuje się nie tylko planowaniem i samym wykonaniem eventów, ale także negocjacjami z podwykonawcami i na tym buduje swój zysk! A nawet gdyby usługi agencji kosztowały dodatkowe 5.000zł to i tak firma zlecająca imprezę wyszłaby na plus, bo VAT, jaki może odliczyć od faktury to prawie 9.500zł!

Odpowiedź, dlaczego warto korzystać z agencji eventowych jest jedna

TAK, WARTO I TO BARDZO!

TO LEPSZA ORGANIZACJA, KORZYŚĆ FINANSOWA,

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU, LEPSZE ATRAKCJE.


Masz pytania, komentuj!

Chcesz zlecić organizację fachowcom zapraszam do kontaktu!

Do zobaczenia na naszym BLOGU!

Emil Fistaszek ;)


Anna EM dnia
Znalazłam wiele artykułów na ten temat. Wszystkie zgodnie powtarzają, że żeby zaksięgować imprezę zorganizowaną dla pracowników w koszty trzeba udowodnić, że impreza miała na celu integrację pracowników, a co za tym idzie wzrost produktywności zespołu i w konsekwencji zwiększony dochód przedsiębiorstwa (np. http://www.ksiega.pl/imprezy-pracownicze-jako-koszt-uzyskania-przychodu/).
Ale ja się pytam. Jak mam to udowodnić? Robić zdjęcia jak się pracownicy integrowali?:P Czy US nie może zakwestionować moich deklaracji co do głównego celu imprezy?
kamil dnia
Najlepszym sposobem na powiązanie wyjazdu integracyjnego z ekonomicznymi korzystaściami dla firmy, jest oparcie całości programu o profesjonalne szkolenie. Pracownicy będąc na wyjeździe, korzystają przede wszystkim z wiedzy zawartej w programie szkolenia, a przy okazji integrują się między sobą w zespole.
emafaayemacow dnia
http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - Amoxicillin Without Prescription Buy Amoxicillin lsu.qnrs.organizacjaimprez.pinger.pl.lud.bw http://mewkid.net/order-amoxicillin/
egapoceha dnia
http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - Amoxil 18 dmb.ckro.organizacjaimprez.pinger.pl.nho.zv http://mewkid.net/order-amoxicillin/
EllStaity dnia
Female Kamagra Uk cialis for sale Viagra Effetti Secondari Buy Bupropion From India Viagra 10 Mg
Skomentuj
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.


Zostaw swój nr telefonu,
Oddzwonimy do kilku minut.
Dziękujęmy, przyjęto zgłoszenie.
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
Zamknij Zamów rozmowę