Maszyna Goldberga – gra team building | Projekt Efektywny

Maszyna Goldberga - gra team building
Bestseller team building

Maszyna Goldberga

Zbudujmy wspólnie słynną maszynę, oraz wprawmy w ruch jej skomplikowany mechanizm

Maszyna Goldberga - gra integracyjna

Maszyna Goldberga to inteligentny program integracyjny, który zrewolucjoni­zował rynek eventowy. Ta klasyka jest wiecznie żywa. Klienci nadal regularnie proszą nas o przygotowanie elementów niezwykłej maszyny. Jej budowa pozwala na poprawę współpracy i komuni­kacji między zespołami oraz zwiększenie kreatywności i dyscypliny pracy. Rude Goldberg to amerykański rysownik, rzeźbiarz, inżynier i wynalazca. Zasłynął z serii popularnych rysunków przedstawiających złożone urządzenia wykonujące proste czynności. Urządzenia te na jego cześć nazwano Maszynami Goldberga. Wynalazca zaobserwował, że jako ludzie mamy tendencję do wykonywania prostych czynności w bardzo skomplikowany sposób. Właśnie ta idea przyświeca uczestnikom podczas tworzenia firmowej Maszyny Goldberga. Zadanie jest proste. Należy odsłonić ukrytą pod płachtą niespodziankę. Do wykonania tej nieskomplikowanej czynności przekazujemy uczestnikom ponad 1000 metalowych, drewnianych i plastikowych elementów. Każda grupa musi ułożyć swoją część maszyny na zasadzie domina. Od kreatywności i pomysłowości zespołów będzie zależał efekt końcowy. Przygotowując swoją część maszyny, uczestnicy muszą pamiętać o połączeniu działań ze stanowiskiem grupy poprzedzającej i przekazaniu energii kolejnemu zespołowi. W tym celu niezbędna jest efektywna komunikacja. Nasi animatorzy, służąc swoim doświadczeniem, czuwają by wspólna praca i zabawa przyniosła efekt w postaci właściwie funkcjonującej maszyny.

ATRAKCJE SCENARIUSZA

INFORMACJE DODATKOWE

ZASTOSOWANIE SCENARIUSZA

4.9/5 - (51 votes)