BLOG - Projekt Efektywny

bądź z nami na bieżąco

Zabawy animacyjne, animacje dla dorosłych, gry animacyjne, programy animacyjne

-

ANIMACJA CZASU WOLNEGO W BRANŻY EVENTOWEJ

    Animacja czasu wolnego to jeden z najszybciej rozwijających się działów współczesnego hotelarstwa i turystyki. Jak można w najkrótszy możliwy sposób zdefiniować animację? Otóż jest to przede wszystkim organizacja wspomnianego czasu wolnego, czyli czasu niezwykle cennego i wymagającego odpowiedniego zagospodarowania - zgodnego ze specyfiką klienta. W niniejszym artykule z oczywistych względów skupimy się na animacji dla dorosłych, a w szczególności dla pracowników firm. Jej rozwój na polskim rynku jest wprost proporcjonalny do rozwoju branży eventowej, która z kolei korzysta ze stałego progresu branży hotelarskiej i polskiego biznesu w ogóle. Można powiedzieć, że rosnąca rola animacji podczas wyjazdów turystycznych lub firmowych i podczas eventów to pochodna rosnącej świadomości klientów, ludzi odnoszących sukcesy w życiu zawodowym i pragnących coraz ciekawszej integracji, rozrywki czy sposobu poszerzenia swojej wiedzy.

FUNKCJE ANIMACJI

    Jakie funkcje spełnia nowoczesna animacja? Otóż koncentruje się ona na wielu Zabawy animacyjne.JPGaspektach, nie ograniczając pola swojego działania do funkcji czysto rozrywkowej, choć pozostaje ona jednym z głównych założeń większości przedsięwzięć związanych z animacją. Omówimy teraz najważniejsze funkcje nowoczesnej animacji, co pozwoli Wam zrozumieć, jak złożona - wbrew pozorom - jest to dziedzina.

Funkcja rozrywkowa - najbardziej pierwotna funkcja animacji. Właściwie każda animacja musi spełniać w jakimś stopniu funkcję rozrywkową, czyli umożliwiającą uczestnikom przyjemne spędzenie czasu wypełnione ciekawymi atrakcjami, zabawami, wyzwaniami. Rozrywka to zarówno zajęcia związane z aktywnością fizyczną (wszelkiego rodzaju zawody i wyzwania sprawnościowe, zajęcia ruchowe), jak i szeroko pojęte gry logiczne czy fabularne, a także np. karaoke i muzyczne quizy lub wieczorne show w wykonaniu grupy animatorów. Każdy z wymienionych rodzajów rozrywki nierozerwalnie łączy się z osobą animatora, czyli osoby organizującej czas wolny.

Funkcja integracyjna - profesjonalnie poprowadzona animacja dla dorosłych niemal zawsze ma na celu integrację grupy poprzez ukierunkowanie jej na wspólną pracę nad wyznaczonym celem (team building). Np. podczas gry fabularnej integracja może polegać na przesłuchaniu podejrzanej osoby, w której rolę wciela się animator. Grupa dzieli się wtedy na ludzi prowadzących przesłuchanie w różny sposób (popularna metoda kija i marchewki) i protokolantów. Po zakończeniu przesłuchania członkowie grupy łączą siły w celu wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Każdy może wtedy wnieść do gry coś od siebie, wzmacniając w grupie poczucie kolektywu.

Funkcja kreacyjna - zajęcia prowadzone przez charyzmatycznego animatora często wzmagają kreatywność jednostek i zespołów. Doskonałym przykładem są tutaj zajęcia artystyczne, wymagające od uczestników namalowania obrazu lub ułożenia choreografii spektaklu. Takie działania wplecione są najczęściej w jakąś większą całość, tzn. ''dzieło sztuki'' stworzone przez pracowników firmy jest potem wykorzystywane w dalszej części gry. Kreatywność może być również pobudzana m.in. przez zajęcia stawiające na konstrukcję przedmiotów i zadania wymagające rozwiązania problemów pod presją czasu.

Gry animacyjne.JPGFunkcja rozwojowa - to poszerzanie swoich horyzontów i nabywanie pożytecznej wiedzy o ludziach, świecie i zjawiskach wpływających na nasze życie. Funkcję rozwojową szczególnie cenią sobie firmy nastawione w czasie wyjazdów integracyjnych na wszechstronna stymulację intelektualną pracowników. Odpowiednio przygotowany animator wzbogaca rozrywkę poprzez umiejętne przekazywanie wiedzy, np. za pomocą elementów narracji historycznej, wplecionej w kreację danej postaci.

ZARYS PRACY ANIMATORA

    Jak pisze ekspertka w dziedzinie animacji Katarzyna Kincbok, ''w Polsce animacja czasu wolnego, a szczególnie osoba animatora jest czasami postrzegana zarówno przez starszych jak i młodszych jako relikt PRL-u, w którym funkcjonował tzw. instruktor kulturalno-oświatowy na wczasach pracowniczych (popularnie nazywany KaOwcem). Był zatrudniany głównie w zakładach pracy, zakładowych ośrodkach wypoczynkowych a także w ośrodkach Funduszu Wczasów Pracowniczych. Do jego głównych zadań należała m.in. organizacja imprez zakładowych, wieczorków zapoznawczych, zawodów sportowych, zabaw świetlicowych, wycieczek krajoznawczych etc''.

Programy animacyjne.JPG

Jak można wywnioskować z poprzedniego rozdziału, obecnie praca animatora jest czymś znacznie bardziej rozbudowanym i poważniejszym niż w epoce PRL-u. Nowoczesny animator musi być wyposażony w zestaw wszechstronnych umiejętności, stale wzbogacanych przez specjalistyczne szkolenia, a przede wszystkim przez zdobywanie nowych doświadczeń. Animator musi być również osobą o określonych cechach charakteru, które może częściowo w sobie wykształcić, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że z niektórymi z nich trzeba się mówiąc kolokwialnie ''urodzić''. Przejdźmy zatem do szczegółowego opisu umiejętności i cech profesjonalnego animatora.

Charyzma i odpowiedzialność - animator musi być osobą przyciągającą uwagę i komunikatywną, wzbudzającą szacunek i pozytywne uczucia, a zarazem odpowiedzialną i dbającą o bezpieczeństwo grupy oraz sprawny przebieg zamierzonego działania team-buildingowego. Charyzma to umiejętność zainteresowania grupy swoją osobą i tematyką gry, a przy tym zdolność do dyskretnej kontroli działań uczestników.

Empatia i entuzjazm - empatia w animacji czasu wolnego polega na umiejętności odczytywania emocji uczestników danej imprezy integracyjnej. Towarzyszem empatii zawsze powinien być entuzjazm, pogoda ducha udzielająca się grupie. Nawet jeżeli występują problemy natury niezależnej od animatora (np. niechęć uczestników do gry outdoorowej spowodowana nagłą zmianą warunków atmosferycznych), entuzjazm animatora może zdziałać cuda i pozwolić ludziom na zapomnienie o problemach.

Elastyczność i umiejętność improwizacji - każda grupa składa się z innych jednostek, każda gra czy wieczór tematyczny to odrębny zestaw zasad i specyfika. Animator musi zrozumieć klimat danej imprezy i wdrożyć odpowiednie rozwiązania. Elastyczność w działaniu i umiejętność improwizacji to nic innego jak szybka i efektywna reakcja na sytuację, chłodna i otwarta głowa. Pamiętajmy, że w branży eventowej pracujemy na ''żywym organizmie'', nigdy nie da się do końca przewidzieć zachowań ludzi.

Fajne animacje.JPGWszechstronne umiejętności animacji czasu wolnego - animator musi znać od podszewki przeróżne rodzaje gier towarzyskich i fabularnych. Musi również posiadać pewnego rodzaju predyspozycje aktorskie, których wymagają zwłaszcza coraz popularniejsze gry fabularne. Dla przykładu Projekt Efektywny współpracuje podczas gier fabularnych z ludźmi posiadającymi duże doświadczenie aktorskie, często wybitnymi twórcami. Osobną grupą animatorów są zaś specjaliści od sztuk pięknych, którzy także cieszą się wielką estymą i wzięciem.

PASJA I PRZYSZŁOŚĆ

    W podsumowaniu jeszcze raz przychodzi nam w sukurs Katarzyna Kincbok. ''Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty pracy animatora czasu wolnego, predyspozycje osób decydujących się na wykonywanie tego zawodu, zalet i wad pracy u poszczególnych pracodawców, nie należy zapominać, że tak naprawdę wszystko zależy od nastawienia. O wiele ważniejsze niż teoria wykładana na kursach z animacji czasu wolnego jest optymizm, uśmiech, empatia, umiejętność słuchania, pogodne usposobienie, a nade Animacja imprez.JPGwszystko chęć i motywacja do pracy.''

Animacja czasu wolnego jest dla wielu ludzi prawdziwą pasją, przynoszącą owoce w postaci zadowolenia klientów, z którymi animator miał przyjemność pracować. Wiele lat doświadczenia na nieustannie zmieniającym się rynku eventowym nauczyło nas, że roli animacji we współczesnych wyjazdach integracyjnych nie da się przecenić. Przyszłość tej branży będzie w dużej mierze opierać się na grach z udziałem profesjonalnych animatorów.

GRY I ZABAWY ANIMACYJNE – TOP 10:

  1. GRA KRYMINALNA PT: KTO ZABIŁ POKOJÓWKĘ?
  2. ZABAWA LOGICZNA PT: ESCAPE/LOGIC ROOM.
  3. GRA TERENOWA PT: W POSZUKIWANIU ŚW. GRAALA?
  4. ANIMACJA PLANU FILMOWEGO PT: KINO GATUNKÓW.
  5. WIECZÓR TEMATYCZNY: QUIZ PRL.
  6. TUNING WRAKÓW: PIMP MY WRECK!
  7. TELEDYSK FIRMOWY – LIPDUB.
  8. GRA SYMULACYJNA PT: SABOTAŻ.
  9. REAL ACTION GAME PT: TRANSAKCJA MAFIJNA.
  10. TEAM BUILDING PT: OSADA. 
Zostaw swój nr telefonu,
Oddzwonimy do kilku minut.
Dziękujęmy, przyjęto zgłoszenie.
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
Zamknij Zamów rozmowę